Butlletí de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat Número 6

  • Actualitzat:
  • Creat:

Centrat en les polítiques d’habitatge: garantir parcs d’habitatge assequible, aturar els desnonaments, gestionar les okupacions,

El tema central del butlletí  d'aquest mes és la política d'habitatge que, com recorda Lluïsa Moret Sabidó, secretària de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat del PSC, "són fonamentals per poder viure en igualtat i amb dignitat. Des del socialisme treballem per garantir aquest dret reconegut constitucionalment, creant parcs d’habitatge assequible, eliminant barreres arquitectòniques, vetllant perquè no es generin guetos i sí bona convivència. També fem front a les okupacions, i creem mecanismes per donar garanties a la gent particular que lloga el seu pis, incrementant així el parc de lloguer en els nostres municipis. Hem de garantir l’accés a l’habitatge digne per a tothom, només així, podrem crear una societat en igualtat de drets".

Com detalla Rosa Maria Ibarra, secretària d'Habitatge, "volem donar estabilitat a gent llogatera i frenar els preus abusius amb la proposició de llei del PSOE de mesures de foment del lloguer estable. A Catalunya proposem crear el servei català de l’Habitatge. Hem de mobilitzar l’habitatge buit (incidint sobre els grans tenidors i donant garanties als petits propietaris), incrementar el parc públic estable d’habitatge de lloguer social i assequible, i prevenir l'ocupació amb un pla integral contra la ocupació que acompanyi als ajuntaments".

Com sempre, a més del tema central, al butlletí podeu llegir informació de l'activitat de les diferents secretaries que són part de l'àrea. Us recordem que el butlletí es pot compartir a xarxes o ser utilitzat en fomart físic.

Creiem fermament que, com va dir Miquel Iceta al XIIIè congrés, les polítiques d'igualtat són el cor del PSC, i volem també que siguin el cor i la força del socialisme. Comptem, com sempre, amb tots i totes vosaltres per fer activisme socialista per la igualtat!

Fitxers adjunts: